Anlamak ve anladığını yönetebilmek ister miydin?

İnsan zihnini, zihninde yaşayan düşüncelerini, düşüncelerden hareketle oluşan duygularını fark edebildiği ve onları ustalıkla yönetebildiği ölçüde rahat ediyor hayatta.

Her şey tutunduğun bir düşüncenin hayatına verdiği yönden ibaretken, bu 4 haftalık yolculukta bilimin zihnine, düşüncelerine ve duygularına ışık tuttuğu derin bilgileri,
doğunun 100 yıllardır süregelen budizm ve sufizm felsefeleri ile birleştiriyoruz.

Anlamak ve anladığını yönetebilmek hedefiyle çıkacağımız bu yolculukta sen de yerini al.

Kayıt ve detaylı bilgi için: 0555 489 2333

Instagram: @backtotheoriginacademy