Görevin sevgiyi aramak değildir

"Görevin sevgiyi aramak değildir, asıl görev sevgiye karşı kendi içinde kendinin oluşturmuş olduğu bütün engelleri aramak ve bulmaktır. "
Rumi