Mahmut Temizyürek'le Şiir İçin Buluşmalar

Köklere dair düşünmenin değeri hız çağında giderek azalıyor olsa da şiir söz konusu olduğunda asla aşınmayan ortak bir yargımız vardır; denir ki:

“Şiir bütün sözel sanatların anasıdır.” 

Aslında şiir her dilin, her dilsel kültürün anasıdır denmeliydi; onu var eden, toplumsal bellekleri biçimlendirip besleyen, yaşatan, toplumsal asabiyeyi oluşturan ilk kurucu ögedir çünkü. (Referans: Giambattista Vico. Yeni Bilim)

Şiir, insanlık kadar eski, insanın her düşünsel ve pratik süreci kadar güncel, insan yaşadıkça var olacak dilsel bir yaratımsa eğer; her şeyin değişim değeriyle ölçüldüğü sermaye çağında, faydasız, değerden düşmüş görünse bile, vazgeçilemez tinsel organlarımızdan biri olarak yaşayacaktır. Faydasızlık kavramı, her şeyin fayda kavramıyla ölçümünün de bir yanılsama olması gibi, modern çağın umutsuz yanılsamalarındandır. Geçecektir; ama bu yanılsamayı nasıl görebilir, şiiri nasıl tanıyabilir, onunla nasıl yaşayabilir, onu canlandırabiliriz ki geleceğin özgürlüğüne katkı verecek gücü(müz) olsun? 

Şiir İçin Buluşma’ya davet ederken, şiir üzerine düşünmenin soyut ya da somut tüm varlıklara dair düşünmek olduğunu gözeterek, buluşmamızın yeni yaratıcı fikirlere ve ürünlere ortam sağlayacağını umduğum bir program taslağı hazırladım. İlk buluşmamızda birlikte son şeklini alacak olan dört haftalık (toplam sekiz saatlik) taslak program şimdilik bir öneridir.

Mahmut Temizyürek